Veranderende omgeving vraagt om nieuw leiderschap

  • Van veranderen naar permanente verandering
  • Veranderen vanuit mensen i.p.v. weerstand
  • Van managen naar leiden, loslaten en richting geven
  • Van shareholder value naar stakeholders value
  • Van integratie van heden en oud naar permanente innovatie
  • Van samenwerking binnen de organisatie naar samenwerken buiten

Nieuw leiderschap

De belangrijkste taak voor leiders is het aannemen en verder ontwikkelen van goede mensen. Nieuw leiderschap zet het klantvraagstuk voorop en stelt medewerkers in staat te leren te leren. Succesvolle organisaties worden gedreven door het bieden van oplossingen voor hun klanten en het waarde toevoegen voor alle stakeholders. Deze organisaties zijn wendbaar, flexibel en de huidige situatie wordt continue ter discussie wordt gesteld. Het management is divers en wijze van leiding geven is positief coachend.